Frank Schyberg

Frank Schyberg

Övertandläkare

DDS, Specialist i Parodontologi
Erhöll sin tandläkarlegitimation från Karolinska Institutet 2001.
Bevis om specialistkompetens i Parodontologi 2011.
Frank har varit verksam som tandläkare sedan 2001 och arbetat för Folktandvården Stockholm, Jämtland och Kalmar län.
2003-2006 var Frank anställd som assistenttandläkare i Käkkirurgi i Östersund och på Södersjukhuset i Stockholm.
Sedan 2012 har Frank arbetat som Övertandläkare och ämnesföreträdare inom Parodontologi på Västerviks sjukhus.
Mitt ämnesområde är brett och inbegriper utredning, diagnos och behandling av parodontala, peri-implantära frågeställningar (inflammationer i munnen) samt rehabilitering av förlorade tänder med implantat. Min målsättning är en frisk mun för en frisk kropp och att se personen bakom tänderna och jag önskar att du skall förstå varför det är viktigt. Patienten i centrum.
Min filosofi gällande implantatersättningar är att du skall förstå och uppvisa optimala förutsättningar för en långsiktig god prognos innan dessa installeras – man kan förenklat säga att du bör vara ”världsmästare” på att sköta din munhygien och inte nyttja tobak och om du är diabetiker bör du vara välinställd. Detta för att du skall vara nöjd med valet av behandling som är kostsam och för att den skall fungera så länge som möjligt och inte orsaka dig några besvär eller ytterligare kostnader. Kom ihåg att implantatbehandling inte är en underhållsfri behandling men den behandlingen som kommer så nära ersättning av den naturliga tanden som möjligt.
Tidpunkten och placeringen av implantatet är viktigt för slutresultatet och den långsiktiga prognosen. Målet är att estetik och funktion optimalt skall sammanfalla. Jag tänker således på den miljön där implantatet skall installeras. En frisk mun och där ben och mukosa (tandkött) är grunden för ett bra resultat. Saknas optimala förutsättningar önskar jag att skapa dessa innan implantatet installeras då du förhoppningsvis skall ha ditt implantat livet ut.

0470-59 44 59

Behöver du akut hjälp? Ring oss!

×